TRAINING AND DEVELOPMENT, ON-LINE ADVERTISING


Ukázka reálného mediaplanu + vysvětlivky zkratek

Zde naleznete ukázku možného mediaplanu: Ukázka reálného MP a slev.xls (135,5 kB)

Slevy a formáty jsou v mediaplanu reálné. Definice webů byla vzhledem k uchování bezpečnosti informací omezena. Weby byly přesně naplánovány dle zadání pro cílovou skupinu tak, abychom zajistili klientu minimální překryv uživatelů a maximální účinek a zásah cílové skupiny včetně optimalizace vynaložených investic s maximálně možnými dosaženými slevami.

 

Vysvětlivky zkratek v mediaplanu:

 • Internet server -   webová stránka kde se bude reklama zobrazovat

 • Section - zacílení do konkrétní sekce (např. na zpravodajském webu sekce zahraničí či domácí)

 • Format - vybraný reklamní formát. Může to být banner, PR článek, textový odkaz či text s obrázkem, apod.

 • Ad size - pix - definice velikosti reklamního prostoru v pixelech či textovém rozsahu

 • CPT price - cena za 1000 Impresí (zobrazení) reklamního formátu

 • Total Impressions - součet všech naplánovaných a rezervovaných impresí (zobrazení) za celé období na 1 webu

 • Discount - sleva z ceníkových cen. V internetové reklamě je pravidlem poskytování slev z cen, které mohou dosáhnout až výše 50%

 • Discount v % - procentuálně vyjádřená sleva z ceníkových cen (Gross Cost)

 • Gross Cost - ceníková cena reklamních prostor na webech. Z těchto cen je zpravidla poskytována sleva jako motivace klienta či agentur utratit na daném webu větší množství investic. Viz Discount.

 • Net Cost - cena po slevě z ceníkových cen. mediální provizi. Mediální provizi si zpravidla účtují mediální agentury jako odměnu za zprostředkování reklamy na daném webu. Agentura může v zájmu dlouhodobé spolupráce a motivaci klienta poskytnout tuto provizi klientu, se kterým uzavře smlouvu o odměně formou "fee".

 • Net Net Cost - výsledná cena pro klienta a po odečtení mediální provize. Mediální provizi si zpravidla účtují mediální či reklamní agentury jako odměnu za zprostředkování reklamy na daném webu. Agentura může v zájmu dlouhodobé spolupráce motivovat klienta tak, že mu provizi poskytne a uzavře s ním smlouvu o odměně za práci formou "fee".