TRAINING AND DEVELOPMENT, ON-LINE ADVERTISING


Brief

Stáhněte si a vyplňte nám základní informace o Vaší společnosti, službách či produktech, které potřebujete podpořit a informace o  Vašich zákaznících, které potřebujete zasáhnout či oslovit ať již imageovou formou, či výkonovou (prodej konkrétní služby / výrobku).

Brief_zadání.doc (122,5 kB)