TRAINING AND DEVELOPMENT, ON-LINE ADVERTISING


On-line reklama

 Jak pracujeme při přípravě a realizaci reklamní kampaně

  1. Zjistíme potřeby klienta podrobnou analýzou.

  2. Definujeme cílovou skupinu, ke které budeme komunikovat (konečný zákazník, uživatel webu, služeb, obchodní partner, či jiná)

  3. Snažíme se zjistit a poznat, jak a na co reaguje cílová skupina pro maximální přesnost a efektivitu plánování.

  4. Na základě zjištěných potřeb (podpora prodeje, image či komunikace nového produktu) navrhneme nejvhodnější termín a nejefektivnější formu komunikace (návrh mediaplánu a jeho rezervace).

  5. Vytvořený a rezervovaný mediaplán prezentujeme klientu a v případě zájmu navrhneme a realizujeme komunikační strategii + kreativu.

  6. Reklamní strategii otestujeme na vzorku cílové skupiny a sladíme s dalšími marketingovými aktivitami klienta. V případě dlouhodobé spolupráce spoluvytváříme celoroční strategii marketingové a produktové komunikace.

  7. Po schválení a objednání mediálního plánu klientem (případně dalších služeb zahrnujících kreativu a tvorbu grafiky) nasadíme nejúspěšnější reklamní sdělení a spravujeme probíhající kampaň na internetu.

  8. V průběhu kampaně měříme úspěšnost, navrhujeme klientu změny pro optimalizaci kampaně a realizujeme změny či úpravy za účelem maximalizace úspěšnosti kampaně.

  9. Po skončení kampaně vyhotovíme závěrečnou zprávu obsahující nejúspěšnější formáty, nejefektivnější sdělení a prostory. Ukázka závěrečné zprávy zde>>