TRAINING AND DEVELOPMENT, ON-LINE ADVERTISING


Zpráva pro klienta - vyhodnocení kampaně brandů "A" a "B"

 

I. cíle kampaně:

Cíle kampaně jsou dány celofiremními cíly, a to konkrétně těmito: (prezentace celofiremních cílů s konkrétními čísly)

II. Strategie pro brand „A“

TIMING: 16-4. - 14.5. 2007

STRATEGIE: Reklamní kampaň na registraci k produktu a motivace registrace nových uživatelů. Notivace formou soutěže o hodnotné ceny zejména z oblasti mobilní komunikace a herního průmyslu. Komunikační kanály byly vybrány na základě výsledků lednové kampaně – většina úspěšných webů byla z oblasti mobilní komunikace a zábavy. Bannery jsme obměnili po 14 dnech kampaně.

 

 

FORMÁTY A WEBY:

 • textové linky

 • PPC systémy (reklama – Pay Per Click) v systémuAdFox a BBkontext

 • plošná inzerce – bannery všech rozměrů na frekventovaných webech, hypertext a direct mail:

  • centrum.cz bannery, hypertexty, textové tipy, e-mailing

  • sms.cz, 365dni.cz bannery, textové linky,

  • atlas.cz bannery, hypertext, komerční prezentace,

  • idos.cz bannery ve výpisech spojení

  • zena-in.cz banner

  • hyperinzerce.cz bannner

  • mobilmania.cz banner

 

Ukázky bannerů:

banner – kreativa 1 (prvních 14 dní kampaně):

 

 

 

banner – kreativa 2 (od 26.4.07):

 

 

 

III. Strategie pro brand „B“

TIMING: 2.4. - 29.4.2007

STRATEGIE: Image kampaň a zvýšení počtu registrovaných uživatelů ke službám a produktům. Bannery se střídaly s imageovými bannery v poměru 50% / 50%

 

 

Ukázky bannerů:

Banner A, B, C, D, atd.

 

IV. Rozpočet kampaně – finální kalkulace + bonusy

 • Rozpočet na brand „A“ v Client Net: 2 561 000,- Kč, přidaná hodnota nad rámec kampaně byla 615 405,- Kč. Zrealizovaná kampaň byla v hodnotě 3 176 405,- Kč.

 • Rozpočet na brand „B“v Client Net: 1 564 499,- Kč – zrealizována kampaň v hodnotě 1 659 851 Kč

 • Přidaná hodnota kampaně 953 562,- Kč

 

V. Vyhodnocení jednotlivých formátů a úspěšnost kampaně

Hodnocení nejúspěšnějších formátů

Brand „A“

 • Kampaní bylo osloveno 1 564 176 uživatelů

 • Celkem bylo realizováno  893 815 599 prokliků

 • Průměrná cena za klik 191, 7 Kč

Nejúspěšnější weby z hlediska ceny za klik (CPC) se staly tyto:

 1. radiobeat.cz CTR = 0,36 %, CPC = 35,4 Kč (formát banner), náklad na UV = 0,7 Kč

 2. stahuj.cz CTR = 0,19%, CPC = 43, 8 Kč (formát button), náklad na UV = 0,2 Kč

 3. stahuj.cz CTR = 0,08%, CPC = 35,7 Kč (formát Leader board), náklad na UV = 0,1 Kč

 

Brand „B“:

 • Kampaní bylo osloveno 2 221 155 uživatelů

 • Celkem bylo realizováno 82 486 prokliků (bez PPC systémů)

 • Průměrná cena za klik 19,20 Kč

Nižší cena za klik u brandu „B“ než u brandu „A“ je daná použitím masových portálů, kde cena za zobrazení banneru je řádově nižší než u úzké cílové skupiny, a to z

důvodu dostupnosti inzerce. Cílená reklama a vyšší cilová skupina je vždy v dražších cenových relacích (méně imps, více peněz, zasažení CS A,B) také zejména díky menšímu počtu zobrazení, jež takovýto může nabídnout inzerentům.

 

Nejúspěšnější formáty z hlediska ceny za klik (CPC) se staly formáty:

 • banner ahead na IDOS.cz CTR 0,22% CPC 9,1Kč

 • Atlas – e-mail – hypertext (sekce odesláno) CTR 0,16% CPC 26,9 Kč

 • Volny.cz – direct mail CTR 26% CPC 43,- Kč

 • 365dni.cz – banner CTR 0,17% CPC 24,6 Kč

 • ceskehospudky.cz – textový link CTR 0, 22% CPC 73,5 Kč

Kampaň dosáhla výborných výsledků z hlediska ceny za klik a přidané hodnoty. Také míra prokliků zejména e-mailing dosáhla nadprůměrné hodnoty. Dalším z úspěšných formátů co se výše prokliků, CPT a CTR týče je blesk.cz – formát menu. Tento formát přivedl hned po e-mailingu na volny.cz nejvíce uživatelů (10 464).

 

Doporučení formátů pro budoucí kampaně:

Na základě vyhodnocení úspěšnosti formátů v kampaních navrhujeme tyto formáty, jež budou použity také v podzimní kampani 2007:

 • E-mailing

 • buttony (250x250, 240x240, 300x300)

 • Ahead (700x100)

 • hypertexty

 • Google AdWords – v porovnání s celkovými výsledky kampaně (celkem 15 477 kliknutí) za cenu 2.650.000 Kč a náklady na AdWords 46 000,- Kč za měsíc duben, které generovaly celkem 13 780 kliknutí. Z těchto důvodů doporučujeme zaměřit se na AdWords jako na nástroj, který primárně použijeme pro dosažení číselných cílů.

  Analýza splnění cílů

a) Prohloubení povědomí o značce

Nelze změřit

 

b) Vliv kampaně na celkovou návštěvnost serverů:

 

Brand „B“

 • průměrná návštěvnost duben 2007 duben 2006 - nárůst o 46,5%

 • květen 2007 květen 2006 - nárůst o 72,6%

Brand „A“

 • průměrná návštěvnost duben 2007 duben 2006 - nárůst o 10%

 

 

c) Vliv kampaní na přírůstek registrací k produktu u obou brandů:

 

přírůstek

1.4. až 15.4. 756 kampaň pouze na brandu „A“

15.4. až 30.4. 3 400 kampaň na obou brandech

30.4. až 17.5. 509 kampaň pouze na brandu „B“

celkový přírůstek 4 665 celkem za obě kampaně za 1,5 měsíce

 

 

porovnání s ostatními měsíci:

 

listopad 06

prosince 06

leden 07

únor 07

březen 07

duben 07

květen 07

počet

29687

30853

40462

37 853

38077

42233

43390

přírůstek

7661

1166

9609

-2 609

224

4156

1157

 

d) Vliv kampaní na konverzní poměr

 

da) porovnání duben, květen 2007 oproti dubnu, květnu 2006

sledován průměrný konverzní poměr obou značek

duben 2006 duben 2007 rozdíl

8,83 5,45 pokles o 38,28%

 

květen 2006 květen 2007 rozdíl

6,94 6,04 pokles o 13%

 

db) porovnání dubna a května 2007 oproti průměru celého roku 2006

sledován průměrný konverzní poměr obou značek