TRAINING AND DEVELOPMENT, ON-LINE ADVERTISING


On-line reklama

Wolfmouse s.r.o. působí v oblasti internetových médií a nových technologií. Připravujeme internetová řešení na míru, také v kombinaci s ostatními typy medií.

Proč internet?

Internet je oproti ostatním mediím:

 • cílený

 • rychlý

 • přesně měřitelný

 • vysoce efektivní

 • cenově dostupný pro všechny typy klientů (od jednotlivců po velké korporace)

Internetová reklama a komunikace je v porovnání s ostatními medii snadno měřitelná, cenově dostupná (v porovnání s TV reklamou či printem až několikanásobně levnější a mnohem efektivnější). U internetové reklamy a komunikace klient velice snadno zjistí efektivitu vynaložených financí a zda mu reklama přinesla to, co požadoval. Díky možnosti přesného cílení se neoslovují lidé, ke kterým nechceme komunikovat, jako se tomu děje u TV reklamy, printu či outdooru. Internetová reklama je oproti ostatním mediím velice flexibilní. Zadání i kreativu či obsah sdělení lze rychle měnit i za průběhu kampaně. Změna je efektivní okamžitě od dodání podkladů.

 

Naše služby zahrnují:

 • bannerovou reklamu (vhodná na podporu značky – budování povědomí, image, zvýšení prestiže či soutěže)
 • PPC systémy (Pay Per Click – platby za proklik, neplatí se za zobrazení)

 • SEM&SEO (Search Engine Marketing a optimalizace webových stránek pro vyhledávače)

 • virální marketing

 • PR (on-line i off-line)

 • mobilní marketing (reklama přes mobilní telefony)

 • školení (individuální či skupinové školení základů on-line reklamy a úvod + tipy při plánování medií)

 • vytvoření komunikační strategie a její kreativní zpracování

   

 • planning&buying (tvorba mediaplánů, jejich nákup s maximální účinností pro klienta) – garantujeme nejnižší ceny na trhu díky dlouholetým zkušenostem a vztahům s medii a hodnotám, jež vyznáváme, což je maximální přínos pro klienta a jeho spokojenost s našimi službami, která zajistí dlouhodobou spolupráci obou stran. Jen takto lze zajistit nejefektivnější a dlouhodobě účinnou reklamní strategii. Podívejte se na některé formáty, ceny a nespočet kriterií pro cílení zde.

   

 • správa kampaní – kontrolujeme průběh kampaní a sledujeme jejich úspěšnost. V případě klesající efektivity či průběhu kampaně delší než týden upravujeme podklady a komunikaci pro maximalizaci úspěšnosti kampaně.

   

 • Po skončení kampaň vyhodnotíme a vytvoříme závěrečnou zprávu pro klienta. Naše služby zde však nekončí jako u většiny mediálních a komunikačních agentur. Klientu dále doporučíme na základě zkušenosti s kampaní, chováním cílové skupiny a komunikovaných služeb či produktu další reklamní a komunikační strategii z dlouhodobého hlediska.

    

 • Při pokračování spolupráce klientu zajistíme efektivní dlouhodobá partnerství s vybranými medii tak, aby maximalizoval účinnost a minimalizoval náklady, jež by tak jako tak utratil při jednorázových kampaních s krátkodobým efektem.